1

výrobné procesy červeného oxidu železitého

Existujú dva hlavné výrobné procesy červeného oxidu železitého: suchý a mokrý. Dnes sa pozrieme na tieto dva procesy.

 

1. Na suchý proces

Suchý proces je tradičný a originálny proces výroby červeného oxidu železitého v Číne. Jeho výhodami sú jednoduchý výrobný proces, krátky priebeh procesu a relatívne menšie investície do zariadenia. Nevýhodou je, že kvalita produktu je mierne zlá a počas procesu kalcinácie sa vytvára škodlivý plyn, ktorý má zjavný vplyv na životné prostredie. Napríklad kalcinačná metóda s jarositom sa počas kalcinácie vyrába veľké množstvo plynov obsahujúcich síru.

 

V posledných rokoch sa u nás na základe komplexného využitia odpadov obsahujúcich železo objavili technológie suchého procesu, ako je metóda praženia kyselinou sírovou a metóda praženia práškovou acidifikáciou železnej rudy. Výhodou týchto procesov je jednoduchý proces a menšie investície a nevýhody spočívajú v nízkej úrovni kvality produktu, ktorú je možné uplatniť iba v oblastiach s nízkou spotrebou, a pri výrobe sa produkuje veľké množstvo škodlivých plynov, ktoré má veľký vplyv na životné prostredie.

 

2. Na mokrom procese

 

Mokrým procesom je použitie síranu železnatého alebo dusičnanu železnatého, síranu železitého a dusičnanu železitého ako suroviny, pričom sa použije prvá príprava kryštálových semien a potom oxidácia, aby sa pripravila železná červená metóda výroby červeného oxidu železitého. Použitými surovinami môžu byť buď pevné látky síran železnatý alebo dusičnan železnatý, alebo vodné roztoky obsahujúce síran železnatý, dusičnan železitý, síran železitý a dusičnan železitý. Použitým neutralizátorom môže byť železný plech, železný šrot, zásady alebo amoniak.

 

Výhodou mokrého procesu je vynikajúca kvalita a výkon výrobkov. Môžu sa pripraviť rôzne typy sériových pigmentov oxidu železa. Nevýhody spočívajú v dlhom procese, vysokej spotrebe energie vo výrobnom procese a pri veľkom množstve odpadového plynu a kyslej odpadovej vody. V súčasnosti chýba efektívny spôsob komplexného využitia, ktorý má veľký vplyv na životné prostredie.

 

Stručne povedané, existuje veľa druhov procesu výroby červeného oxidu železitého. Tieto výrobné procesy so svojimi vlastnými výhodami naďalej podporujú rozvoj priemyslu pigmentov oxidu železitého a uľahčujú výrobu ľuďom.


Čas zverejnenia: 29. júla 2020