1

Farebná pasta

  • Color paste

    Farebná pasta

    Farebná pasta je druh farebnej pasty na ochranu životného prostredia na báze vody, do dispergátora sa pridávajú pigmenty, prísady a voda na mletie a dispergovanie. Farba je rozdelená na červenú, žltú, modrú, zelenú, ružovú červenú, ružovú atď. Má vynikajúcu vyfarbovaciu schopnosť, dispergovateľnosť, kompatibilitu, odolnosť voči svetlu, odolnosť voči poveternostným vplyvom a stabilitu.